Personvernerklæring

Når du kommuniserer med Contineo AS, kan du være sikker på at dine personopplysninger blir behandlet ansvarlig. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi holder opplysningene trygge, hvem vi deler dem med, og hva dine rettigheter er.

Hva regnes som personopplysninger?

Personopplysninger er alle data som kan kobles til en enkelt person, direkte eller indirekte, for eksempel navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og telefonnummer. All bruk av denne typen data (innsamling, registrering, lagring, sammensetting og levering) regnes som håndtering av personopplysninger.

Hvem er ansvarlig for håndteringen?

Contineo AS er ansvarlig for de personopplysningene vi håndterer knyttet til bruk av nettstedet og tjenestene våre, eller når du kontakter oss på en annen måte. Et selskap som håndterer data på våre vegne kalles en databehandler. Dette samarbeidet er regulert av databehandleravtaler som har et klart formål og eksplisitte retningslinjer. Det samme gjelder når Contineo AS er databehandler for våre kunder.

Hvilke personopplysninger håndterer vi?

Vi bruker følgende personopplysninger i forbindelse med arbeidet vårt med deg:

  • Grunnleggende informasjon om deg: navn, e-postadresse, telefonnummer.
  • Informasjon knyttet til deg eller din arbeidsgivers kundeforhold til oss, for eksempel service- og ordreinformasjon, betalingsinformasjon og forespørsler.

Det er valgfritt å gi oss tilgang til dine personopplysninger, men vi trenger slik informasjon for å levere avtalte tjenester eller opprettholde kontakt med deg knyttet til vårt samarbeid.

Hvordan får vi dine personopplysninger?

Vi samler personopplysninger på flere måter. Vi mottar personopplysninger direkte fra deg når du sender oss en e-post eller kommer i kontakt med oss ​​på andre måter. Disse personopplysningene er nødvendige for at vi skal kunne levere tjenestene du har bestilt eller svare på dine henvendelser.

Hva bruker vi personopplysninger til?

Vi bruker personopplysninger for å tilby og levere tjenester til deg. Blant annet bruker vi personopplysningene dine i forbindelse med håndteringen av kundeoppdraget vårt, for eksempel fakturering og annen administrasjon av kundeforholdet.

Stillingsutlysning og ansettelse. Vi bruker personopplysninger for å vurdere kandidater som søker stillinger hos oss. Når stillingen er besatt, vil personopplysningene til de andre kandidatene bli fjernet fra våre systemer. Vi beholder ikke CV eller andre personopplysninger om arbeidssøkere.

Vi bruker personopplysninger for å oppfylle våre lovpålagte plikter, for eksempel i forbindelse med regnskap og for å gi informasjon til den aktuelle myndigheten når det er pålagt av norsk lov.

Hvilke årsaker har vi til å bruke personopplysninger?

Vår bruk av dine personopplysninger er basert på en eller flere av følgende årsaker:

  • Oppfyllelse av en avtale med deg;
  • Oppfyllelse av et lovkrav; eller
  • Formål knyttet til en berettiget interesse.

Hvordan sikrer vi dine personopplysninger?

Contineo AS har etablert prosedyrer og tiltak for å sikre at ingen uautoriserte får tilgang til dine personopplysninger. All bruk av personopplysninger følger loven. Tiltakene inkluderer blant annet regelmessig risikoanalyse.

Når fjerner vi personopplysninger?

Contineo AS beholder ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med våre forhold på en annen måte. Det er viktig at informasjonen vi har om deg er korrekt og oppdatert. Hvis du finner en feil, oppfordrer vi deg til å kontakte oss. Du kan også kontakte oss hvis du vil at vi skal slette informasjonen din.

Hvem deler vi opplysninger med?

Dine personopplysninger vil bare bli delt med andre når det er nødvendig for å oppfylle kravene i vårt arbeidsforhold. Vi kan også dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører. All utveksling av data skjer i henhold til klare retningslinjer for håndtering av personopplysninger. Der det er en lovfestet leveringsplikt, vil relevante offentlige myndigheter også motta informasjon.

Dine rettigheter

Personvernerklæringen gir deg en rekke rettigheter, inkludert retten til å se, endre og fjerne personopplysningene vi har om deg.

Når du ber om fjerning av personopplysninger, er det et unntak for personopplysninger som er nødvendig for å levere tjenestene du fortsatt trenger tilgang til, eller som vi er juridisk forpliktet til å beholde i en bestemt periode.

Du har også rett til dataportabilitet. Dette betyr at du blant andre vil få muligheten til å ta med deg dine personlige opplysninger i et maskinlesbart format.

Hvis du ikke tror at vi følger denne personvernerklæringen eller gjeldende lover, kan du klage til oss eller om nødvendig Datatilsynet.

Endringer i personvernerklæringen

Contineo AS vil regelmessig evaluere personvernerklæringen for å sikre at den er forståelig, oppdatert og i samsvar med gjeldende lover.

Bergen, September 2021